DVD Jastrebarsko na stručnoj edukaciji „ PREVENT- SMANJIVANJE RIZIKA OD POŽARA NA BAŠTINI“

Glavni organizatori radionice su Ministarstvo kulture i medija te ICCROM (International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property), a suorganizatori su bili Grad Trogir, HVZ i JVP Trogir.
Kao što sam naziv kaže, tema radionice je bila zaštita od požara (pokretne i nepokretne) baštine. Što se tiče profila sudionika, kojih je bilo šezdesetak, zastupljeni su bili od 2/3 djelatnika iz kulture (kustosi, konzervatori, restauratori, arheolozi) i 1/3 većinom profesionalnih vatrogasaca.
Što se vatrogasnog dijela tiče glavna aktivnost radionice je bila izrada procjene ugroženosti od požara obližnjeg sakralnog objekta (Samostan sv. Dominika i Nacionalno svetište bl. Augustina Kažotića) odnosno metode i načini izrade iste, pri čemu su vatrogasci i muzealci povremeno mijenjali uloge kako bi svi uključeni uvidjeli obostranu problematiku i mišljenja sam da je upravo sagledavanje one druge perspektive najveća vrijednost ove radionice. Finalnoj izradi procjene prethodio je obilazak spomenutog objekta, prilikom kojeg su utvrđeni; požarno opterećenje, potencijalni požarni rizici po definiranim požarnim sektorima te su definirani prioriteti spašavanja (osoba, pokretne i nepokretne baštine).
Idući dan je slijedila prezentacija prijavljenih projekata sudionika, izrada scenarija požara i djelomičnog urušavanja spomenutog objekta te predavanje o sigurnosti tijekom posjeta muzejima te općenito o protuprovalnoj/protupožarnoj tehničkoj zaštiti koje su vodili dr.sc Tonći Prodan i general Mate Laušić. Nakon ovog uslijedilo je predavanje o evakuaciji i prvoj pomoći pokretnoj i nepokretnoj baštini. Određeni su prioriteti i svi sudionici u preventivi i potencijalnom požaru na baštini i to sa tri aspekta; prije, za vrijeme i nakon požara i/ili potresa, poplave, neke druge elementarne nepogode te rata.

Zadnji dan je bio određen za provedbu vježbe na sakralnom objektu prema dogovorenom scenariju. Vatrogasci su bili izmješteni iz gradske vijećnice u obližnju zgradu gdje su formirane grupe, zapovjedništvo te je dogovorena taktika evakuacije i gašenja. DVD Jastrebarsko sudjeluje u prvoj navalnoj grupi koja uz „korištenje“ izolacionih aparata vrši evakuaciju osoba te pronalaženje ozlijeđenih osoba uz naravno njihovu evakuaciju, za to vrijeme treći član prve navalne grupe razvlači cijevi za unutarnju navalu. Prva navalna grupa započinje gašenje. Nakon gašenja, od strane DVD Jastrebarsko, uočena je i sumnjiva eksplozivna naprava (koja nije bila dijelom scenarija), te ponovno slijedi evakuacija svih prisutnih iz objekta, po provjeri naprave započinje evakuacija predmeta iz objekta.

Nakon završetka vježbe uslijedila je podjela potvrda o sudjelovanju na radionici i time je ista bila završena.
Radionici je prethodio i dvodnevni međunarodni interdisciplinarni simpozij u Trogiru, prvi u Hrvatskoj ovakve vrste, kojeg je pratilo gotovo 600 stručnjaka iz Hrvatske i svijeta, na temu smanjivanja rizika od požara pod nazivom „Spriječimo požare, spasimo živote, sačuvajmo baštinu“, a kojeg na inicijativu Konzervatorskog odjela u Trogiru organizira Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske u suradnji s ICCROM-om (Međunarodni centar za proučavanje očuvanja i restauracije kulturne baštine) i uz potporu Hrvatske vatrogasne zajednice. U vijećnici se okupilo više od 60 stručnjaka za zaštitu i očuvanje kulturne baštine, kao i predstavnika vatrogasne zajednice i službi civilne zaštite koji aktivno sudjeluju u definiranju i provedbi mjera upravljanja rizicima od požara u zaštićenim povijesnim cjelinama i muzejima, ali i u spašavanjima i zbrinjavanju kulturnih dobara u slučajevima katastrofe. Susret u Trogiru, prvi u Hrvatskoj ovakve vrste, online prati više od 500 sudionika iz različitih dijelova Hrvatske i svijeta. Tema je univerzalno relevantna, a s obzirom na klimatske promjene i globalni trend turistifikacije povijesnih gradova. Samo u 2020. godini u požarima je oštećeno više od 300 lokaliteta diljem svijeta, među kojima je najpoznatiji primjer pariške katedrale Notre Dame.

Aktivnosti DVD Jastrebarsko koje slijede iz projekta:
1. Provedba vježbe gašenja požara na GM-u i evakuacija posjetitelja i eksponata,
2. Izrada standardnog operativnog postupka za potrebe gašenja požara na GM-u,
3. Edukacija zaposlenika u korištenju aparata za početno gašenje,
4. Prepoznavanje potencijalnih izvora paljenja u muzeju,

Prezentaciju projekta PPZ Gradskog muzeja Jastrebarsko možete pogledati OVDJE

 

Dodaj komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *