Dobrovoljno vatrogasno društvo Jastrebarsko ukratko

 

Dobrovoljno vatrogasno društvo Jastrebarsko osnovano je davne 1889. godine i najstarija je organizacija na području grada Jastrebarskog, a zasigurno i jedna od najstarijih na području Zagrebačke županije.

Od svog osnutka, sa svrhom humanitarnog i stručnog djelovanja, kroz povijest je bila glavni nositelj gotovo svih društvenih, kulturnih i inih  aktivnosti koje su sustavno obogaćivale život društvene zajednice u cjelini.

Osnivanje društva od strane pojedinih uglednih i značajnih žitelja proizašla je iz potrebe stanovništva za što kvalitetnijom protupožarnom zaštitom koja se suočavala s mnogobrojnim požarima koji su u to vrijeme predstavljali veliku ugrozu i stvarali goleme štete.

Kao i na svakom početku, tadašnji članovi suočili su se s mnogim problemima koji su se prije svega odnosili na organizaciju službe te nabavku opreme koja bi im služila za provođenje svih potrebnih aktivnosti.

Početkom sada već prošlog stoljeća, zapisani su mnogi navodi koji potvrđuju velike uspjehe u prvotnim nastojanjima da društvo postane značajan organizirani kolektiv, a dalje kroz povijest i povijesne događaje, od kojih svakako treba izdvojiti dva svjetska rata, napredak i sve bolji rezultati nikada nisu izostali.

Sva postignuća društva u prvoj polovici 19. stoljeća rezultat su iznimnog zajedništva, velike volje te mnogo odricanja.

Iz tog razdoblja svakako treba, osim primarnih aktivnosti, izdvojiti osnivanje limene glazbe koja je djelovala u sastavu DVD-a Jastrebarsko.

Osim limene glazbe, svakako treba spomenuti da je u prostorijama vatrogasnog doma, koji je gotovo kroz cijelu povijest na istoj adresi, osnovano i Gradsko kazalište Jastrebarsko koje od 1968. godine i danas uspješno djeluje.

Njegujući prije svega vrijednu dugogodišnju tradiciju, društvo je tijekom svih ovih godina sustavno brinulo i brine o očuvanju društva i budućem naraštaju pa se slijedom toga velika pažnja posvećuje radu s mladim članovima koji su svoj poziv prepoznali unutar naše organizacije.

Razvoj tehnologije i njezin utjecaj na svakodnevni život, porast broja stanovnika te mnogi drugi čimbenici u određenoj mjeri usko su vezani za dalji razvoj naše djelatnosti te su i utjecali na moderan pristup pri organizaciji aktivnosti, ali i sustavnoj edukaciji te osposobljavanju.

Širenjem administrativnog područja koje se odnosi na grad Jastrebarsko javila se potreba i za osnivanjem drugih vatrogasnih društava kako bi svi građani imali jednaku protupožarnu zaštitu. DVD Jastrebarsko imalo je veliku ulogu pri usmjerenju novih snaga kroz osposobljavanje novih kadrova, a sustavnim razvojem utjecala je na osnivanje Vatrogasne zajednice grada koja danas objedinjuje sve vatrogasne postrojbe na području Grada.

Kroz svoj operativni rad DVD Jastrebarsko je razvijalo i poseban odnos sa svima onima zbog kojih i postoji – to su naši sugrađani koji su nerijetko upoznati s našim aktivnostima kroz Dane otvorenih vrata i slične manifestacije kroz koje mogu detaljnije saznati o suštini vatrogasne djelatnosti.

U ovom trenutku Dobrovoljno vatrogasno društvo je središnja vatrogasna postrojba koja godišnje, u prosjeku, odrađuje između 50 i 80 intervencija svih vrsta a broji 103 člana.

Okosnicu društva čini 33 operativnih vatrogasaca koji su osposobljeni za sve vrste ugroza koje nas okružuju. Sustavnim radom i osposobljavanjem hvatamo korak sa sve sofisticiranijom opremom koja se nameće kao nužnost jer ona predstavlja osnovni alat za provedbu djelatnosti koja se svakim danom sve više širi i razvija.

Od specijalnosti za koje su naši članovi osposobljeni izdvajamo: spašavanje pri tehničkim intervencijama, spašavanje iz dubina i visina, spašavanje s vodenih površina, zaštita dišnih organa, vatrogasac ronilac i mnoge druge.

Sve navedeno čini nas ravnopravnim s našim kolegama koji svoj posao obavljaju profesionalno i plaćeni su za svoj rad no, ustrojstvenim poretkom, članovi naše postrojbe svoj posao obavljaju bez ikakve naknade, a rezultat je jednak – uspješno odrađena intervencija.